PMR

  • parta
  • martinských
  • rybárov

Zákon o rybárstve

Nový zákon o rybárstve s účinnosťou od 1. januára 2019

Kliknutím na obrázok stiahnete celé znenie zákona!