PMR

  • parta
  • martinských
  • rybárov

Výbor MsO SRZ Martin

predseda
Ing.
Horislav
Haratík
0908230590
podpredseda
Ing.arch.
Ľubomír
Burica
0918598273
tajomník
Ing.
Pavel
Korčok
0905789158
hospodár
 
Milan
Lenárth
0908099834
ekonóm
Ing.
Jozef
Špánik
0903807139
ved. sekcie RS
 
Dušan
Guráň
0905277304
zástupca ved. sekcie RS
 
Ľubomír
Zelenák
0903808101
ved. sekcie brig. činnosti
funkcia neobsadená
práca s mladežou
Miroslav
Kšenžigh
0905644649
ved. hospodárskych stredísk
 
Rudolf
Martiniak
0908936113
predseda ObO 1
 
Ján
Sýkora
0903951194
predseda ObO 2
 
Marián
Kuríško
0905543694
predseda ObO 3
Ing.
Ján
Gulas
 
predseda ObO 4
Ing.
Horislav
Haratík
0908230590
predseda ObO 5
Ing.
Anton
Roštek
0905550642
predseda ObO 6
 
Pavol
Brxsa
0904562905
predseda ObO 7
 
Miroslav
Kačenák
0944343920
predseda ObO 8 – garant pre Športovú činnosť
 
Tibor
Šonkol
0905285322
predseda ObO 9
 
Pavol
Barka
0908438734
predseda ObO 10
Ing.
Peter
Gondžár
0910124511

zdroj: http://www.srzmt.sk/